PRIVACYBELEID

 

Wie zijn we en wat doen we?

 

Wij zijn GO Sharing. GO Sharing biedt gedeelde (elektrische) mobiliteit aan als een nieuwe, flexibele manier van vervoer. Onze visie is om bij te dragen aan een groene planeet met mobiliteit die eigendom is van iedereen, gedeeld door iedereen. Met onze gedeelde (elektrische) voertuigen verbinden we steden voor iedereen op een leuke en duurzame manier. Door te delen, dragen we allemaal bij aan een groene planeet.

 

Wij bieden onze diensten aan via een applicatie (App). Meer informatie over onze dienstverlening vindt u op de website: go-sharing.com (Website). Onze services, app en website worden gezamenlijk de services genoemd.

 

In dit privacybeleid leggen we uit welke persoonsgegevens we verwerken als je gebruik maakt van onze diensten. Ook leggen we uit voor welke doeleinden we de persoonsgegevens gebruiken, hoe we ze beschermen en hoe we ze bewaren. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten die worden geleverd door GO Sharing B.V., GO Sharing Belgium B.V., GO Sharing Austria GmbH en GO Sharing Germany GmbH.

 

 

Privacy en de privacyverordening

 

We hebben alles te maken met het respecteren van uw privacy en het beschermen van uw persoonlijke gegevens. We verwerken Persoonsgegevens – d.w.z. alle informatie waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd – in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens (gezamenlijk aangeduid als Privacyverordening).

 

 

Onze rol als Controleur

 

We bepalen de doeleinden en middelen van de verwerkingsactiviteiten die in dit privacybeleid worden vermeld. Dit betekent dat wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacyverordening.

 

 

Welke Persoonsgegevens verwerken we en voor welke doeleinden gebruiken we ze?

 

We kunnen de volgende (persoons) gegevens van u verwerken wanneer u onze App gebruikt, onze Website bezoekt of anderszins onze Diensten gebruikt.

 

Wanneer u onze app gebruikt:

Persoonlijke Data:

Doeleind(en):

Rechtsgrond(en):

Registratie via telefoonnummer: Telefoonnummer, voor- en achternaam, e-mailadres, adres (plaatsnaam, straat, nummer en postcode).

Registratie via sociaal account: Gegevens van uw Apple-, Google- of Facebook-account (d.w.z. naam, leeftijd, e-mailadres en profielfoto) en de eventuele andere persoonlijke gegevens waartoe u ons toegang geeft.

We gebruiken deze gegevens om:

 • u te registreren als gebruiker van de App;
 • een account voor u aan te maken binnen de App;
 • de bruikbaarheid van onze services te verbeteren;
 • u meldingen sturen; en
 • (her)targeten op sociale media voor marketing- en advertentiedoeleinden
We verwerken deze gegevens, omdat dit nodig is om ons contract met u uit te voeren, d.w.z. om u de diensten te bieden die beschikbaar zijn via onze app.

We kunnen de aanvullende persoonlijke gegevens die vrijwillig via uw sociale account worden verstrekt, verwerken op basis van uw toestemming. In de meeste gevallen kan deze toestemming worden ingetrokken in de instellingen van uw sociale account. We kunnen u meldingen sturen op uw mobiele apparaat als u ons toestemming geeft hiervoor. U kunt de toestemming intrekken via de app en via de instellingen van uw mobiele apparaat.

Rijbewijs verificatie:
Een foto van jezelf en een foto van de voor- en achterkant van je rijbewijs (inclusief: foto, naam, geboortedatum en uitgiftedatum & geldig tot).Let op: wij vragen u om uw nationaal identificatienummer te verbergen wanneer u een foto van uw rijbewijs verstrekt, aangezien wij uw nationaal identificatienummer niet hoeven te verwerken.
We gebruiken deze gegevens om:

 • Uw rijbewijs te verifiëren en uw toestemming om te rijden.
We kunnen deze gegevens verwerken, omdat dit nodig is om ons contract met u uit te voeren, d.w.z. om te verifiëren of u geschikt bent om onze voertuigen te gebruiken als onderdeel van de diensten.
Locatie:
Locatie van het apparaat dat u gebruikt voor het gebruik van onze diensten.
We gebruiken deze gegevens om:

 • te kijken waar u zich momenteel bevindt zodat beschikbare voertuigen in de buurt getoond worden; en
 • te zorgen dat u een voertuig kunt reserveren en om het voertuig te ontgrenden en te vergrendelen als u zich dicht bij het voertuig bevindt.
We kunnen uw locatiegegevens verwerken, omdat dit nodig is om ons contract met u uit te voeren, d.w.z. om u in staat te stellen een van onze voertuigen te reserveren en om de voertuigen te ontgrendelen en te vergrendelen.

In sommige gevallen vraagt ​​uw apparaat uw toestemming om de locatie van uw apparaat met ons te delen. Deze toestemming is vereist om gebruik te kunnen maken van onze diensten. U kunt uw toestemming echter op elk moment binnen de app en binnen de instellingen van uw apparaat intrekken.

Details van uw ritten:
Kentekenplaat van het voertuig, ophaal- en inleverlocatie van het voertuig, route, afstand, tijd, duur en prijs van de rit.
We gebruiken deze gegevens om:

 • u een overzicht te geven van uw ritten;
 • u een overzicht te geven van de prijs van de rit en u deze rit te factureren;
 • (ontvangen) boetes bij GO Sharing met de betreffende gebruiker te koppelen (zie meer informatie hieronder);
 • onze waardepropositie en onze diensten af ​​te stemmen op uw behoeften;
 • ons voertuig te lokaliseren op de ophaal- en inleverlocatie en om de locatie van ons voertuigen te volgen tijdens de rit.
We kunnen deze gegevens verwerken, omdat dit nodig is om ons contract met u uit te voeren, d.w.z. om uw ritten incl. de kosten daarvan te factureren aan u.

Wat betreft de ontvangen boetes, kunnen we deze gegevens verwerken om ons contract met u uit te voeren, d.w.z. om de ontvangen boetes door te sturen naar de relevante gebruiker (zie hieronder meer informatie). Bovendien hebben we ook een gerechtvaardigd belang om dergelijke informatie te verwerken om ervoor te zorgen dat de boete wordt gekoppeld met de juiste gebruiker.

Wat betreft de locatie van het voertuig, hebben we een gerechtvaardigd belang om dergelijke informatie te verwerken om onze eigendommen te beschermen (bijv. tegen verlies of diefstal).

Betalingsinformatie:
Betalingsmethode (creditcard, Sofort of iDeal) en betalingsgegevens (zoals rekeningnummer, rekeninghouder, betalingsbedrag, tijdstip van transacties, toepasselijke belastingen enz.).
We gebruiken deze gegevens om:

 • u facturen te sturen;
 • betalingen te verwerken;
 • op te nemen in onze (financiële) administratie om te voldoen aan regelgeving van de Belastingdienst; en
 • het opleggen van (verkeers)boetes en boetes op basis van de voorwaarden van GO Sharing uit te voeren.
We kunnen deze gegevens verwerken, omdat we deze persoonlijke gegevens nodig hebben om ons contract met u uit te voeren.

Ook zijn wij wettelijk verplicht om (een deel van) deze gegevens te verwerken en / of te delen voor / met de nationale belastingdienst.

 

Wanneer u contact opneemt of als wij contact opnemen met u:

Persoonlijke Data:

Doeleind(en):

Rechtsgrond(en):

Als u contact met ons opneemt:
Uw naam, e-mailadres en / of telefoonnummer (afhankelijk van hoe u contact met ons opneemt) en de inhoud van de correspondentie tussen u en GO Sharing.
We gebruiken deze gegevens om:

 • uw vragen te beantwoorden en/of klachten af te handelen;
 • u te ondersteunen bij het gebruik van onze diensten; en
 • onze diensten te verbeteren naar aanleiding van vragen en feedback van gebruikers.
We kunnen deze gegevens verwerken, omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om contact met u op te nemen en u te helpen op basis van uw opmerking of vraag. Daarnaast kunnen we deze gegevens verwerken om onze diensten te verbeteren naar aanleiding van de vragen en feedback die we ontvangen.
Als we contact met u opnemen in verband met een boete:
Uw naam, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer en/of adres) en ritten tijdens het tijdsbestek van de boete.Let op: boetes worden naar de eigenaar van het voertuig gestuurd, d.w.z. GO Sharing. We zullen deze boete doorsturen naar de gebruiker die het voertuig bestuurde op het tijdstip van de boete.
We gebruiken deze gegevens om:

 • De boete met de gebruiker van het voertuig te koppelen;
 • contact met de betreffende gebruiker op te nemen om de boete aan te kondigen; en
 • de boete door te sturen naar de betreffende gebruiker.

 

 

We kunnen deze gegevens verwerken, omdat we deze persoonlijke gegevens nodig hebben om ons contract met u uit te voeren, d.w.z. om ontvangen boetes door te sturen (en te innen) aan de gebruikers die een dergelijke boete hebben veroorzaakt.
Nieuwsbrieven:
E-mailadres en voor- en achternaam.
We gebruiken deze gegevens om:

 • u onze nieuwsbrief te sturen en u op de hoogte houden van al onze (toekomstige) activiteiten en diensten.

 

 

 

 

 

We kunnen u nieuwsbrieven sturen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

Als u een betalende gebruiker bent, kunnen we u nieuwsbrieven sturen op basis van ons gerechtvaardigde belang om u te informeren over soortgelijke diensten.

Afmelden voor onze nieuwsbrief is altijd mogelijk via de link onderaan elke nieuwsbrief.

Servicemeldingen:
E-mailadres en voor- en achternaam.
We gebruiken deze gegevens om:

 • u servicemeldingen te sturen over de diensten die u gebruikt.
We kunnen u servicemeldingen sturen, omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om u te informeren over service-updates die relevant zijn voor uw gebruik van de diensten.
Via onze social media pagina’s:
Informatie die u openbaar maakt wanneer u een opmerking achterlaat of anderszins iets plaatst op onze sociale mediakanalen.
We gebruiken deze gegevens om:

 • contact met u op te nemen via onze social media kanalen;
 • uw feedback op onze sociale mediakanalen te verwerken.
We kunnen deze persoonsgegevens verwerken, omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om deze gegevens te verwerken en omdat de bezoekers deze informatie vrijwillig openbaar hebben gemaakt.

Onze sociale mediapagina’s worden ook beheerd door het sociale medium zelf. Raadpleeg hun eigen privacybeleid om te zien hoe zij omgaan met persoonlijke gegevens:

Facebook: privacybeleid

Instagram: privacybeleid

LinkedIn: Privacybeleid

Twitter: privacybeleid

 

Wanneer je onze website gebruikt:

Persoonlijke Data:

Doeleind(en):

Rechtsgrond(en):

Technische informatie:
Informatie over het apparaat, IP-adres en de browser die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten.
We gebruiken deze gegevens om:

 • te communiceren in dezelfde taal van de browser;
 • onze website en app aan te passen aan het gebruikte apparaat; en
 • de bruikbaarheid van onze website en app te verbeteren.
We kunnen deze gegevens verwerken omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om dit te doen, d.w.z. om u een goed functionerende website en app te bieden en onze diensten voor onze gebruikers te verbeteren.

 

Cookies

 

We kunnen functionele, tracking- en analytische cookies gebruiken op onze website en in onze app. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat bij een bezoek aan de website of app op uw computer kan worden opgeslagen. Dit tekstbestand identificeert uw browser en/of apparaat. Bij een volgend bezoek aan onze website of app zorgt de cookie ervoor dat uw browser/apparaat wordt herkend.

 

 

Hoe lang bewaren we de persoonlijke gegevens?

 

We zullen geen persoonlijke gegevens verwerken of opslaan die we niet nodig hebben. We slaan persoonsgegevens op zolang we deze nodig hebben voor de bovengenoemde doeleinden. Hierbij hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 

Accountgegevens en details van ritten | Uw accountgegevens en de details van ritten worden bewaard zolang uw account is geactiveerd en worden binnen 6 maanden na het deactiveren van uw account verwijderd (tenzij hieronder anders vermeld).

 

Rijbewijs | De foto van uw rijbewijs wordt 30 dagen bewaard of zo lang als nodig is om het rijbewijs te verifiëren. De informatie die van het rijbewijs wordt gehaald, wordt bewaard zolang uw account is geactiveerd en/of totdat het rijbewijs ongeldig wordt verklaard.

– Locatiegegevens | Deze informatie wordt bewaard zolang als nodig is voor de hierboven vermelde doeleinden.

 

Nieuwsbrieven | We bewaren de persoonsgegevens die worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven totdat u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief via de link onderaan elke nieuwsbrief.

 

Persoonsgegevens in onze correspondentie | Deze gegevens worden bewaard zolang als nodig is om uw bericht/vraag/klacht af te handelen.

 

Persoonsgegevens in onze administratie voor de Belastingdienst | We bewaren deze persoonsgegevens zeven (7) jaar, in overeenstemming met onze wettelijke verplichting.

 

Technische informatie over het gebruik van onze diensten | Deze gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden

– Na het verstrijken van bovengenoemde bewaartermijn kunnen wij bepaalde persoonsgegevens verwerken en bewaren om te voldoen aan  wettelijke bewaarplichten en/of voor fraude/misbruikonderzoeken of om een (gerechtelijke) claim te onderbouwen. In dergelijke gevallen bewaren we de gegevens afzonderlijk en gebruiken we deze alleen voor de bovengenoemde doeleinden.

 

 

Delen we persoonlijke data met anderen?

 

Processoren

 

We gebruiken verwerkers om ons te helpen bij onze diensten. In dit kader ontvangen deze verwerkers van ons persoonsgegevens die zij in opdracht van ons verwerken.

 

We gebruiken onder meer verwerkers voor de verificatie van het rijbewijs, het hosten van onze gegevens, het verzenden van push-notificaties, het ondersteunen van ons bij het verlenen van klantenservice en voor het versturen van (automatische) mails en online formulieren en het verzorgen van analyses over onze diensten.

 

Ons gebruik van verwerkers is altijd in overeenstemming met de Privacyverordening. Met al onze verwerkers hebben wij contractuele afspraken gemaakt in verwerkersovereenkomsten waarin – in lijn met dit Privacybeleid – is vastgelegd wat deze verwerkers met uw persoonsgegevens mogen doen, hoe ze deze moeten beveiligen en wanneer deze moeten worden verwijderd. Deze verwerkers mogen de van ons ontvangen gegevens alleen gebruiken in het kader van onze instructies en in geen geval voor andere doeleinden.

 

Uw betalingen worden verwerkt via de externe betalingsdienstaanbieder Sofort (geleverd door Adyen) en respectievelijk zijn de algemene voorwaarden van die diensten van toepassing op de betalingen indien u er gebruik van maakt. Alle persoonsgegevens die u aan deze betalingsdienstaanbieder verstrekt, worden door de betalingsdienstaanbieder (als verwerkingsverantwoordelijke) verwerkt in overeenstemming met zijn eigen privacybeleid.

 

Wij zijn wettelijk verplicht om (een deel van) de persoonsgegevens op te nemen in onze financiële administratie, deze dienen gedeeld te worden met de nationale belastingdienst. De Belastingdienst verwerkt deze persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met haar eigen privacybeleid.

 

Afgezien van het bovenstaande delen wij uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij wij hier (wettelijk) toe verplicht zijn, bijvoorbeeld op verzoek van handhavingsinstanties of om een ​​(gerechtelijke) claim te onderbouwen.

 

 

Export van gegevens buiten de Europese Unie

 

We kunnen persoonsgegevens doorgeven aan partijen buiten de Europese Unie, als een van onze verwerkers buiten de Europese Unie is gevestigd. De persoonsgegevens worden alleen overgedragen aan landen en/of partijen die een passend beschermingsniveau bieden in overeenstemming met de Europese normen.

 

De overdracht van gegevens buiten de EU zal altijd gebeuren in overeenstemming met de Privacyverordening (hoofdstuk 5 van de AVG).

 

 

Beveiliging

 

Wij nemen passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die we verwerken.

 

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

 

We streven ernaar om onze interne procedures en onze diensten voortdurend te verbeteren. Daarom kunnen we dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Als we ons privacybeleid aanzienlijk wijzigen, zullen we u een melding in onze app laten zien, samen met een link naar het herziene privacybeleid.

 

 

Uw rechten en onze contactgegevens

 

Zoals vastgelegd in de Privacyverordening heeft u het recht om:

– ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of bij te werken;

– ons te vragen om uw persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen;

– ons te verzoeken een ​​kopie van de persoonsgegevens die we van u verwerken toe te sturen. We kunnen een dergelijke kopie op uw verzoek ook naar een andere verwerkingsverantwoordelijke sturen;

– uw toestemming in te trekken om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft alleen betrekking op de verwerkingsactiviteiten die zijn gebaseerd op uw toestemming en heeft geen invloed op de geldigheid van dergelijke verwerkingsactiviteiten voordat u uw toestemming hebt ingetrokken;

– bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;

– een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken. Indien u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens:

 

GO Sharing

T: 085 90 22 901

E: support@go-sharing.nl

W: go-sharing.com

 

 

Meld je aan voor onze GO mails

Zo blijf je op de hoogte van kortingen, inspiratie en exclusieve acties zoals het GO FUN programma

 • © 2024 GO-Sharing.nl